Misje 2020

2020-05-03 - 2020-05-08 MISJE W NASZEJ PARAFII


Co to są misje parafialne?

Misje parafialne to przede wszystkim wydarzenie wiary, które będzie trwało prawie 8 dni. Przyjadą do nas misjonarze, którzy będą nam głosić Słowo Boże. Będziemy się gromadzić tutaj w świątyni na Mszach św. i na nabożeństwach. Jednak misje parafialne to nie tylko to. To przede wszystkim, czas wielkiej łaski Boga, która pomoże nam naprawić i odbudować w nas i wokół nas to, co zostało zniszczone przez grzech, co zostało zaniedbane przez obojętność lub duchowe lenistwo.

 

Dlaczego i po co się je organizuje?

 

Po dokonaniu dzieła Odkupienia, a więc po Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu, Jezus zlecił głoszenie Słowa Bożego założonej przez siebie wspólnocie wiernych – czyli Kościołowi. Pamiętamy na pewno polecenie, jakie Jezus wydał apostołom tuż przed swoim wniebowstąpieniem: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. (Mt 28, 19-20) Tak zaczęła się praca misyjna Kościoła, który ciągle posyła chrześcijan do ludzi, którzy Jezusa jeszcze nie znają.
Chrześcijanom zagrażają rozmaite duchowe niebezpieczeństwa, jak upadek obyczajów, styl życia sprzeczny z zasadami wynikającymi z Ewangelii. W takiej sytuacji Kościół posyła do swoich wiernych specjalnie przygotowanych misjonarzy, którzy, przy pomocy Ducha Świętego pomagają się odnawiać i pozyskiwać na nowo ludzi dla Chrystusa.
Tak było w historii Kościoła przez wieki. Tak jest również i dziś. Ojciec święty Jan Paweł II nazwał misje św. „niezastąpionym środkiem okresowej i intensywnej odnowy życia chrześcijańskiego”.
Misję mają pogłębić naszą wiarę, rozumianą jako więź łączącą człowieka z Bogiem. Chrystus jest ten sam: wczoraj, dziś i na wieki. Zmienia się jednak historia. Zmieniają się pokolenia ludzi. Stąd konieczność ciągłego ewangelizowania, opowiadania o Chrystusie, uświadamiania, że to On jest jedynym Odkupicielem świata, a doczesne zaangażowania bez więzi z Nim Zbawienia nam nie zapewnią. Misje parafialne mogą także pomóc w naszym osobistym nawróceniu i we wzajemnym pojednaniu.

 

Co mogę zrobić dla misji?

 

Misje to czas szczególnego działania w naszej parafii Jezusa Chrystusa. To On będzie tu obecny także w posłudze misjonarzy. Jednak bardzo ważne jest również to, abyśmy również my uczynili wysiłek. Co zatem możemy zrobić dla misji parafialnych?
– modlić się
To bardzo ważne, abyśmy się modlili w ich intencji: indywidualnie, wspólnie w domu całą rodziną, w czasie nabożeństw. W Wielkim Poście podejmujmy wyrzeczenia w ich intencji. Ci z nas, którzy niosą krzyż choroby i cierpienia niech je ofiarują w intencji misji.
– mówić o nich wszystkim
Są takie sytuacje, kiedy człowiek zamyka się na Boga. Bóg staje się dla niego kimś obojętnym. Chrystus jednak chce przyjść do każdego człowieka. Mówmy zatem o misjach domownikom, znajomym, sąsiadom i zachęcajmy się nawzajem do wzięcia w nich udziału, budujmy klimat przychylny dla misji.
– pomóc w przygotowaniach.
Przygotowanie rozmaitych rzeczy i spraw, które pomogą nam lepiej przeżyć spotkanie z Jezusem w czasie misji parafialnych wymaga sporo wysiłku. Wspierajmy w tym dziele duszpasterzy.
– zaangażować się w nie osobiście

Zaplanujmy sobie czas tak, aby można było wziąć udział w jak największej liczbie spotkań. Nie organizujmy w tym czasie innych spotkań, imprez czy prac. Kiedy misje się już rozpoczną, starajmy się wyciszyć, odłóżmy obowiązki i prace, które możemy wykonać w innym czasie. Więcej czasu poświęćmy na modlitwę, na refleksję nad swoim życiem, bierzmy czynny udział w Mszach św. i nabożeństwach misyjnych, dajmy Bogu możliwość, aby przez Swoje Słowo kształtował nasze życie.

2020-05-03 - 2020-05-08 MODLITWA NOWENNY PRZED MISJAMI ŚWIĘTYMI


Boże, nasz Ojcze, który tak umiłowałeś świat, że zesłałeś swego Syna, aby odnowił więź miłości z Tobą, zerwaną przez ludzki grzech. Dziś powodowany tą samą miłością, pragniesz nam Go posłać w słowie kapłanów i świeckich, którzy w maju będą prowadzić Misje Święte naszej parafii.
Spraw łaskawie, abyśmy uznali w Chrystusie najwyższą prawdę, jedyną drogę, najgłębszy sens i radość życia. Oby w naszej parafii nie było nikogo, kto pozostałby głuchy na Jego Słowo i oporny na działanie Jego miłości i łaski. Niech Misje Święte przyniosą każdemu z nas największy skarb, którego świat dać nie może, pokój sumienia i radość życia; rodzinom miłość i zgodę, parafii jedność i świętość, Kościołowi nowe błogosławieństwa.
Duchu Święty, przez którego działa Ojciec i w którym spotyka się z nami Syn, odnów nasze serca i oblicze naszej parafii dla wspólnego dobra i na większa chwałę Trójcy Przenajświętszej.
Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcamy nasze umysły, serca, wolę i całą naszą istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby nasze myśli były zawsze posłuszne Twoim natchnieniom i by odkrywały Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz.
Św. Florianie, który żyłeś w tak bliskiej zażyłości z Bogiem, wyjednaj nam u Jezusa Miłosiernego tę łaskę, aby i nas, te święte dni jeszcze bardziej zbliżyły do Boga i naszych bliźnich. Amen.

K: Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie,
W: I odnowisz oblicze ziemi.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.

 

Hymn do Ducha Świętego i błogosławieństwo.

strona:
1

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA ŚW. FLORIANA, siedziba: Rybnik, Dzikiej Róży 4.