Kancelaria Parafialna

 

 
Kancelaria parafialna
poniedziałek, środa: 8.45 – 9.15 / 18.45 - 19.15
piątek: 18.45 – 19.15


Msze Św. w niedziele i święta:
7.30, 10.00, 11.30, 16.00


Msze Św. w tygodniu:

8.00 i 18.00

Wezwanie do chorego z sakramentami oraz sprawy dotyczące pogrzebu - proszę dzwonić na nr tel.: 32/4247123


Protokoły przedślubne poza godzinami urzędowania kancelarii -
po uprzednim umówieniu się z proboszczem.

  


NUMER KONTA:
38 1050 1344 1000 0022 9132 2648
Rzymskokatolicka Parafia Św. Floriana
UL. DZIKIEJ RÓŻY 4, 44-200 RYBNIK

 

 

Dane kontaktowe Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży:
Ks. Łukasz Płaszewski
adres do korespondencji: skr. poczt. 206, 40–950 Katowice, tel. 519 318 959

mail: delegat.dm@katowicka.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest
Rzymskokatolicka Parafia Św. Floriana w Rybniku Orzepowicach
z siedzibą ul. Dzikiej Róży 4,
44-200 Rybnik,
reprezentowana przez ks. Krzysztofa Brachmańskiego. Inspektorem Ochrony Danych w Parafii jest: ks. Adam Sekściński,
e-mail: iod@katowicka.pl
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby). Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.
Jesteś naszym 854989 Gościem.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA ŚW. FLORIANA, siedziba: Rybnik, Dzikiej Róży 4.