1872 - z inicjatywy nauczyciela p. Śniechoty przystąpiono do budowy kaplicy, którą ufundował książę z Rud (darował 200 talarów i sześć tysięcy cegieł). Orzepowice należały do parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku

 

1883 - ks. proboszcz Bolik poświęcił nową kaplicę i nowy budynek szkoły. Patronem kaplicy wybrano św. Floriana. W kaplicy mieszkańcy odprawiali nabożeństwa do Matki Bożej.

 

13 lipca 1975 - w przydrożnej kaplicy w Orzepowicach odprawiono pierwszą mszę św. Od tego czasu parafianie domagali się coniedzielnych mszy świętych, tym bardziej, że część parafian uczęszczała do kościoła w Rybniku, a część w Rybnickiej Kuźni. Przez dwa lata msze św. odbywały się w kaplicy przy drodze, w bardzo uciążliwych warunkach: ludzie narażeni byli na ruch uliczny, brakowało skupienia, kapłani nie mieli miejsca na przebieranie się w szaty liturgiczne itd. Następnie msze św. przeniesiono do domu pań Marii i Elżbiety Konsek, gdzie władze powiatowe zatwierdziły wcześniej jedno pomieszczenie na salki katechetyczne. Rozpoczęto zbiórkę ofiar na budowę kościoła składając je na ręce ks. proboszcza Eryka Twardzika. Ten jednak nie był zadowolony z tego, że Orzepowice chcą odłączenia od parafii w Rybniku. Tymczasem wyremontowano dom p. Konsek, która w całości przeznaczyła go na cele kościelne i przystosowano do odprawiania mszy świętych (oświetlenie, nagłośnienie itd.). Z ofiar parafian zakupiono tabernakulum, szaty liturgicze i inne potrzebne rzeczy. Ks. prob. Garus z Halemby ofiarował stacje Drogi Krzyżowej i organy.

 

15 sierpnia 1980 - do tworzenia parafii w Orzepowicach przydzielono ks. Czesława Cyrana.

 

1981 - rozpoczęto rozbudowę budynku tymczasowej kaplicy. Wystrój wnętrza zaprojektował i wykonał p. Kołodziejczyk, artysta rzeźbiarz z Chorzowa. Wyrzeźbił Krzyż Zbawiciela, figurę św. Floriana i namalował obraz św. Floriana.

 

kwiecień 1982 - rozpoczęto budowę budynku probostwa, który oddano do użytku w maju 1983 roku.

 

1982 - rozpoczął działalność chór kościelny "Gloria".

 

2 października 1982 - pierwsza wizytacja kanoniczna ks. bpa Ordynariusza dr Herberta Bednorza.

 

4 grudnia 1983 - ks. proboszcz otrzymał zgodę władz administracyjnych miasta Rybnik na rozbudowę istniejącej kaplicy, a 6 maja 1985 r. otrzymał pozwolenie na budowę nowego budynku "kaplicy mszalnej". Pracami projektowymi zajął się mgr inż. Arch. Andrzej Mastej.

 

10 kwietnia 1986 - rozpoczęto prace przy budowie kościoła. Pracami kierował i nadzorował mgr inż. Arch. Antoni Nawrocki.

 

1987 - Peregrynacja Kopii Jasnogórskiego Obrazu w Orzepowicach.

 

1987 - budynek kościoła w stanie surowym przykryto dachem.

 

1988 - rozpoczęto prace przy elektryfikacji, radiofonizacji i tynkowaniu kościoła, a także przy zakładaniu ogrzewania i wykonania stolarki okiennej. Do końca roku oszklono okna, wykonano boazerię sufitową i wykonano chór.

 

maj 1989 - ukończono posadzkowanie górnej części kościoła płytami granitowymi i marmurowymi oraz rozpoczęto roboty wykończeniowe.

 

29 kwietnia 1990 - uroczystej konsekracji kościoła dokonał ks. bp. Damian Zimoń.

 

1992 - pod kierunkiem artysty z Katowic Zygmunta Brachmańskiego, który podjął się wystroju wnętrza - wykonano nowe oświetlenie w kościele.

 

23 października 1992 - podczas wizytacji kanonicznej ks. arcybiskup Damian Zimoń poświęcił nowo wybudowaną dzwonnicę i pierwszy dzwon. "Florian" waży 240 kg.

 

16 maja 1993 - po raz pierwszy zadzwonił drugi dzwon - "Urban" o wadze 400 kg.

 

2 -10 października 1993 - pierwsze misje święte w parafii prowadzone przez o. Arnolda OFM.

 

grudzień 1993 - zawieszono trzeci, największy dzwon "Królowa Polski" o wadze 800 kg.

 

1996 - zakupiono nowe 46 głosowe organy elektronowe.

 

2000 - jako dar parafii na Rok Jubileuszowy założono nowe witraże wg projektu Z. Brachmańskiego.

 

28 czerwca 2003 - odbyło się pożegnanie odchodzącego na emeryturę księdza proboszcza Czesława Cyrana.

 

27 lipca 2003 - parafię przejął nowy proboszcz ks. Adam Łapuszek.

 

29 listopada 2003 - Powitanie i wprowadzenie relikwii św. s. Faustyny

 

17 października 2004 - Ukazał się pierwszy numer parafialnej gazetki „ Florian”

 

02 maja 2005 - Srebrny Jubileusz święceń kapłańskich ks. prob. Adama Łapuszka

 

27 marca 2006 - Powstanie Koła Róż Różańcowych

 

13 września 2006 - Jubileusz 25 - lecia powstania parafii

 

11 lutego 2007 - Jubileusz 25 - lecia parafialnego chóru „Gloria”

 

03 maja 2008 - Powitanie i wprowadzenie relikwii św. Floriana

 

19 – 26 października 2008 - Misje święte prowadzone przez księży sercanów

 

14 września 2009 - Poświęcenie odnowionego krzyża na skrzyżowaniu ul. Borki, św. Józefa

 

14 września 2010 - Poświęcenie pamiątkowej kapliczki- krzyża przy Nacynie

 

13 września 2011 - Jubileusz 30 - lecia powstania parafii

 

17 grudnia 2011 - Powitanie i wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II

 

07 maja 2012 - Pogrzeb pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła ś.p. ks. Czesława Cyrana

 

17 – 24 listopada 2013 - Odnowienie Misji świętych prowadził o.Cz. Bloch SCJ

 

20 kwietnia 2014 - Dwóch szafarzy rozpoczęło posługę w naszej parafii

 

25 maja 2014 - Poświęcenie odnowionej studzienki na Borkach

 

19 października 2014 - Powitanie i wprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 

08 stycznia 2015 - Peregrynacja symboli Ś.D.M. Kraków - 2016r.

 

29 kwietnia 2015 - Jubileusz 25 - lecia konsekracji kościoła.


14 lipca 2016 - Śmierć ks. proboszcza Adama Łapuszka

17 lipca 2016 - Eksportacja w parafii

18 lipca 2016 - Pogrzeb drugiego proboszcza śp. ks. Adama Łapuszka w rodzinnej parafii NSPJ w Wyrach

20-25 lipca 2016 - ŚDM Kraków – w parafii goszczenie włoskich pielgrzymów z diecezji Sempione i Mediolanu

14 sierpnia 2016 - Wprowadzenie na Urząd Proboszcza – ks. Krzysztofa Brachmańskiego – byłego Rekolekcjonisty Archidiecezjalnego

 


 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA ŚW. FLORIANA, siedziba: Rybnik, Dzikiej Róży 4.